עמוד:36

ב. הצעתה של אורית לשנה השנייה אורית הציעה להוסיף גדרות ולחלק כל חלקה ל5 חלקות שוות בשטחן ולתת לכל חקלאי חלקה אחת. ציירו במחברת דרך שבה אפשר לבצע את הצעתה של אורית. הוסיפו גדרות ואל תורידו את הגדרות הקיימות. ענו לפי הצעתה של אורית: • האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה •האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה •איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה ג. ההחלטה שהתקבלה לשנה השנייה לבסוף החליטו במושב לא לקבל את ההצעות של דן ואורית אלא להגדיל פי 4 את מספר החלקות בשנה השנייה. ציירו במחברת דרך אפשרית לעשות זאת. הוסיפו גדרות. (זכרו: אין להוריד את הגדרות הקיימות.) ענו לפי ההחלטה הזאת: • כמה חלקות יהיו בשדה • האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה יהיה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנה פי כמה • איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים מומלץ לערוך דיון: רונן הציע להוסיף גדרות ולחלק כל חלקה ל25 חלקות שוות בשטחן. לפי הצעתו של רונן:- פי כמה יגדל מספר החלקות פי כמה יקטן השטח של כל חלקה ה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים - איז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר