עמוד:35

א הרחבה במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם גידולים שונים. כל שדה מחולק לחלקות שוות בשטחן בעזרת גדרות. עם המורה 1בשנה הראשונה חולק שדה התירס בין שני חקלאים. כל אחד מהחקלאים קיבל 1 מהשדה. שנה ראשונה בשנה השנייה ביקשו חקלאים נוספים לגדל תירס. א. הצעתו של דן לשנה השנייה דן הציע לחלק את החלקה של כל אחד מהחקלאים ל2 חלקות שוות בשטחן ולתת לכל חקלאי חלקה אחת. ציירו במחברת דרך שבה אפשר לבצע את הצעתו של דן: הוסיפו גדרות ואל תורידו את הגדרות הקיימות. ענו לפי הצעתו של דן: • האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה •האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה •איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה • האם חלק השדה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול מ1 או קטן מ1 פי כמה המשך • פרט למגבלה של שמירת הגדרות הקיימות אין שום מגבלה אחרת, והתלמידים יכולים לסרטט גדרות במקומות שונים כך שיתקבלו חלקות שוות. אין לצפות מהם לסרטט באופן מדויק. • מומלץ לערוך דיון בהצעות התלמידים: מה משותף לכל ההצעות • מכיוון שאין בידי התלמידים כלים מתאימים כדי לבדוק בכל חלוקה אם החלקים שווים בשטחם, רצוי לבקש מהם להוסיף גדרות כך שיתקבלו חלקות חופפות.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר