עמוד:33

גדול פי... קטן פי... א. מספר העצים בגינה של אלונה קטן פי 4 ממספר העצים בגינה של אורן. ציירו את העצים בגינה של אלונה. הגינה של אורן ב. מספר העצים בגינה של ארז גדול פי 5 ממספר העצים בגינה של אורן. כמה עצים יש בגינה של ארז כתבו תרגיל מתאים. • ברחוב החרובים יש 25 בתים. •ברחוב התמרים יש 75 בתים. •ברחוב הרימון יש 150 בתים. • ברחוב הגפן יש 50 בתים. א.פי כמה מספר הבתים ברחוב הרימון גדול ממספר הבתים ברחוב החרובים ב.פי כמה מספר הבתים ברחוב החרובים קטן ממספר הבתים ברחוב הגפן ג .באיזה רחוב מספר הבתים גדול פי 3 ממספר הבתים ברחוב החרובים ממספר הבתים ברחוב . קטן פי ד.מספר הבתים ברחוב כמה ממספר הבתים ברחוב . גדול פי ה.מספר הבתים ברחוב כמה ממספר הבתים ברחוב . קטן ב ו.מספר הבתים ברחוב כמה ממספר הבתים ברחוב . גדול ב ז.מספר הבתים ברחוב כמה בפעילות 8 רצוי לבקש מהתלמידים לכתוב תרגילים לשאלות השונות (תרגילי כפל או תרגילי חילוק).

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר