עמוד:31

5במעבדה משתמשים במבחנות שמסומנים עליהן קווי חלוקה במרחקים שווים זה מזה. א.לפניכם ציורים של חמש מבחנות שיש בהן נוזל. בכל אחת מהן חסרים כמה מקווי החלוקה. הוסיפו את קווי החלוקה החסרים בכל מבחנה, וכתבו מהו השבר המתאר את חלק המבחנה שיש בו נוזל. בחנה ה בחנה דמ בחנה גמ מבחנה אמבחנה במ ב.הנתון שמתחת לכל מבחנה מציין את חלק המבחנה שיש למלא בו נוזל. סמנו את הנוזל בכל אחת מהן לפי החלק הרשום. 10 2 6 124 15 המשך •במדריך למורה הגדלנו את חמש המבחנות שבסעיף א לצורך הדיון בכיתה. • לאחר סעיף א מומלץ לערוך דיון: - איך יודעים לכמה חלקים שווים הייתה המבחנה מחולקת לפני שנמחקו כמה קווי חלוקה - איך יודעים מהו המכנה -איך יודעים מהו המונה -האם יש שבר נוסף המתאים לחלק המבחנה שיש בו נוזל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר