עמוד:26

1השלימו מספרים מתאימים בכל סעיף כך שתתקבל התוצאה .1,200 |ד|א + × 1,200 = + 1,200 = |ה |ב + × 1,200 = + 1,200 = |ו|ג + 1,200 = + 1,200 = × : |ז 1,200 = 2•הוסיפו סימני פעולה בכל סעיף כך שתתקבל התוצאה הנתונה. אפשר להוסיף גם סוגריים. 21 = 10 10 10 10|ה0 = 10 10 10 10|א 100 = 10 10 10 10|ו1 = 10 10 10 10|ב 200 = 10 10 10 10|ז2 = 10 10 10 10|ג 10,000 = 10 10 10 10|ח3 = 10 10 10 10|ד •נסו למצוא עוד אפשרויות השלמה לכל סעיף. 3•הוסיפו סימני פעולה בכל סעיף כך שתתקבל התוצאה הנתונה. אפשר להוסיף גם סוגריים. 100 = 100 0 500 4,500|ד4,100 = 100 0 500 4,500|א 0 = 100 0 500 4,500|ה4,400 = 100 0 500 4,500|ב 900 = 100 0 500 4,500|ו50 = 100 0 500 4,500|ג •נסו למצוא עוד אפשרויות השלמה לכל סעיף.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר