עמוד:21

12לפניכם תרגיל פתור: 68,010 = 17,856 + 50,154 . פתרו בעזרתו את התרגילים ואת המשוואות האלה. = 17,846 + 50,144|ד= 17,853 + 50,154|א |ה= 17,860 + 50,158|ב 68,210 = + 50,154 |ו= 17,850 + 50,160|ג 68,010 = + 50,054 13לפניכם תרגיל פתור: 18,070 = 1,997 - 20,067 . פתרו בעזרתו את התרגילים ואת המשוואות האלה. 1,997 = 18,070 - |ה= 1,999 - 20,067|א 18,063 = 1,997 - |ו= 1,990 - 20,067|ב |ז= 1,995 - 20,065|ג 18,065 = - 20,067 18,080 = 1,997 - |ח= 1,997 - 20,267|ד 14פתרו. = 7 + 10,000 + 8,505|ד= 30,000 + 3,000 + 61,200|א = 70,000 - 200 - 80,236|ה= 900 + 20,000 - 890,000|ב = 400 - 400,000 + 406,000|ו= 3,500 + 350,000 + 50,000|ג בדיקהאלה תוצאות התרגילים (לא לפי הסדר): 10,036 805,600 870,900 403,500 18,51294,200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר