עמוד:20

9מתחת לתרגילים האלה כתובות התוצאות שלהם. •בלי לחשב שערו מהי התוצאה המתאימה לכל תרגיל וכתבו אותה. = 950 - 80,020|ה= 20,630 - 30,590|א = 14,220 + 11,068|ו= 5 : 25,165|ב = 57 - 22,731|ז= 9 × 30,102|ג = 6 : 603,054|ח= 15,521 + 815,341|ד 830,862 9,960 79,070 22,674 5,033 25,288 100,509270,918 • פתרו את התרגילים ובדקו אם צדקתם בהשערותיכם. 10נסו לפתור את התרגילים האלה בעלפה. את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעלפה פתרו בכתב. = 5 × 1,000,020|ו= 10 - 1,603,078|א = 10,000 + 3,450,000|ז= 2,150,150 + 50|ב = 100 - 2,000,000|ח= 1,710,669 - 8,710,699|ג = 2000 + 1,984,112|ט= 100 : 9,400,000|ד = 9 : 8,100,000|י= 60,000 + 2,990,000|ה 11השלימו מספרים מתאימים. |א |ב40,500 = + = : 24,000 מספרמספר זוגיארבעספרתי 40,500 = + = : 24,000 מספרמספר איזוגיחמשספרתי |ג 75,015 = - = 30,000 × |ד מספר מספר המתחלק ב3דוספרתי = 30,000 × 75,015 = - מספרמספר גדול מ10תלתספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר