עמוד:19

6•השלימו. |ג|א - 50,500 1,000,000 > 8,000 - 4,000 < |ד |ב 100,000 < 98,098 + 10,000 > + 900 •בחרו שני סעיפים וכתבו את המספר הגדול ביותר ואת המספר הקטן ביותר שאפשר להשלים בכל סעיף. 7השלימו. 220,202 = + 80,800 = + 200,002 = - 90,731 = + 200,20280,731 200,300 = + 80,001 = - 100,000 = - 79,731 = - 855,505 = + 850,805 = + 850,505 950,505 = + 850,535 = + 8שערו מהי התוצאה המתאימה לכל תרגיל מבין המספרים הרשומים בטור שמימין לו. |ה 50,999 + 30,999|א 36,666396,726 - 24,07846,000 10,051610,190 - 406,777|ו81,998 9,438 + 101,510|ב 470,810 900 - 611,090|ז101,600 12,039 + 12,039|ג 32,0009,334 - 502,810|ח92,000110,948 + 9,600|ד פתרו ובדקו את השערותיכם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר