עמוד:18

3פתרו את המשוואות. |ז|א 20,000 = - 22,471 100,407 = + 90,000 |ח1,000 = 17,950 - |ב 8 = : 72,000 75,000 = 25,000 × |ט40,565 = 10,565 + |ג |י|ד 200 = 90 : 151,100 = + 150,800 |יא|ה 21,540 = + 520 1,000 = : 90,000 |יב|ו 597,500 = - 600,000 400,000 = × 5,000 בדיקה אלה הפתרונות (לא לפי הסדר): 90 2,500 18,950 10,407 18,000 300 2,4 9,000 21,020 30,000 3 80 71 4השלימו. |ה|א 11,000 > + 10,000 11,000 < + 10,000 |ו|ב 11,000 > + 10,650 11,000 < + 10,590 מספרמספר תלתספרתיתלתספרתי |ז|ג 11,000 > - 12,568 11,000 < - 14,500 |ח|ד 11,000 > - 15,000 11,000 < - 21,000 מספרמספר ארבעספרתיארבעספרתי 5פתרו. 40 - = 17 := 0 = 103 + = 6 : 54,36017,017 = 3 × = 6,000 + = 67 - = 640 +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר