עמוד:16

מה אתם יודעים על המספר 50,000 א.כתבו את המספר הקודם למספר 50,000 ואת המספר העוקב לו. ב .האם המספר 50,000 הוא ראשוני או פריק אם המספר פריק, רשמו כמה מחלקים שלו (לפחות שלושה). ג.האם המספר הזה מתחלק ב5 ד.האם המספר הזה מתחלק ב4 ה .מהו המספר הגדול ביותר שהוא קטן מ50,000 ומתחלק ב3 ו .אם נכפיל את המספר 50,000 ב,7 האם תתקבל תוצאה זוגית או איזוגית הסבירו. ז.החליפו את ספרת האלפים של המספר 50,000 בספרה .9 בכמה המספר החדש גדול מהמספר 50,000 ח .הקטינו ב3 את ספרת עשרות האלפים של המספר .50,000 בכמה המספר החדש קטן מהמספר 50,000 ט .שערו: אם נחלק את המספר 50,000 ב,40 מה תהיה התוצאה בקירוב בין 1,000 ל2,000 • •קטנה מ1,000 •גדולה מ10,000 אתגרי.איילת רוצה לקנות רכב שמחירו 50,000 ש"ח. יש לה שטרות של 200 ש"ח בלבד. כמה שטרות של 200 ש"ח היא תצטרך לשלם כדי לקנות את הרכב × 50,00 = + יא. השלימו. 0 50,000 : 25 = :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר