עמוד:15

תזכורתאם בתרגיל יש פעולות שונות - קודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר, ואחר כך פותרים חיבור וחיסור לפי הסדר. אם בתרגיל יש סוגריים - קודם פותרים את מה שבסוגריים. 8פתרו. דוגמה60012,000 11,990 = 10 - 20 × 50 : 30,000 = (20 : 120,000 + 20 × 700) - 20,000|א = 2 × 40,000 + 50 : 10,000 - 9,000 - 19,000|ב = 1,000 × 10 + 80 : 240,000|ג = 11,200 + 100 : (7,900 - 77,900)|ד = 4 × 2,500 + 3,000 - 22,000|ה = 12,900 - 13,000 + 0 × (120,449 - 250,339)|ו = 1 + 600 × 5 - 9 : 27,000|ז = 7 : 7,000 + 90 : 90,000 + 100 : 100,000|ח = 6 × 2 : 4 × 3,000|ט בדיקהאלה תוצאות התרגילים (לא לפי הסדר): 36,000 89,800 1 0 100 29,000 13,000 11,900 3,000 אתגר 9בכל סעיף הוסיפו סוגריים בתרגיל כך שיתקבל שוויון והוסיפו סימן =. 400 5 : 100 : 3,000 : 60,000|ד2,000 4 × 500 + 1,500 - 10,000|א 10,000 5 : 100 : 3,000 : 60,000|ה36,000 4 × 500 + 1,500 - 10,000|ב 1 5 : 100 : 3,000 : 60,000|ו6,500 4 × 500 + 1,500 - 10,000|ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר