עמוד:13

4פתרו את התרגילים במאונך.דוגמאות = 15,905 + 5,633,336= 8,575 - 19,850 14 74101 1 9,85 05,633,336 8,57515,905 11,2755,649,241 = 19,988 - 1,770,391|ו= 512 - 81,647|א = 65,209 + 56,902|ז= 32,040 - 90,440|ב = 105,310 - 405,608|ח= 650 + 800,901|ג = 24,018 + 245,190|ט= 4,650,310 - 7,920,029|ד = 5,009 - 171,435|י= 47,003 + 50,115|ה בדיקהאלה תוצאות התרגילים (לא לפי הסדר): 166,426 1,750,403 81,135 3,269,719 58,400 269,208 300,298 122,111 97,118 801,551 5כתבו < או > או = בין שני התרגילים שבכל סעיף בלי לפתור אותם. 52 - 19,300 52 - 18,303|א 81,105 + 99,890 81,205 + 99,790|ב 5,000 - 53,400 5,200 - 53,400|ג 1,790 + 22,810 1,790 + 22,830|ד 6פתרו את התרגיל שבכל סעיף וכתבו < או > או = בינו לבין המספר שמימינו. 100,000 80,200 + 20,800|ג9,000 1,000 - 10,150|א 1,000,003 501,001 + 502,002|ד10,000 98,000 - 99,000|ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר