עמוד:11

14א .• כתבו חמישה מספרים חמשספרתיים שונים - בכל מספר כתבו את חמש הספרות האלה: ,0 ,2 ,6 ,4 8 . •סדרו את המספרים לפי הגודל, מהקטן לגדול. ב. •האם המספרים שכתבתם הם זוגיים או איזוגיים •האם אפשר לבנות מספר איזוגי מהספרות האלה הסבירו. ג.מהו המספר החמשספרתי הגדול ביותר שאפשר לבנות מהספרות האלה ד.מהו המספר החמשספרתי הקטן ביותר שאפשר לבנות מהספרות האלה 15א .•כתבו חמישה מספרים חמשספרתיים שונים - בכל מספר כתבו את חמש הספרות האלה: ,9 ,8 ,5 ,4 1 . •סדרו את המספרים לפי הגודל, מהקטן לגדול. ב. מהו המספר החמשספרתי הגדול ביותר שאפשר לבנות מהספרות האלה ג. מהו המספר החמשספרתי הזוגי הגדול ביותר שאפשר לבנות מהספרות האלה 16א . השתמשו בספרות ,0 ,8 ,7 1 (פעם אחת לפחות בכל ספרה) וכתבו ארבעה מספרים של שש ספרות. ב. השתמשו באותן הספרות וכתבו את המספר הגדול ביותר האפשרי שבו שש ספרות. ג. השתמשו באותן הספרות וכתבו את המספר הקטן ביותר האפשרי שבו שש ספרות. 17השלימו שלוש ספרות שונות בכל סעיף דוגמה 35,6 כך שיתקבלו ביטויים נכונים. 35,647 < 7 35,647 < 35,607 35,647 < 35,617 31,125 > 431,125|ג638,370 > 638,70|א 34,425 < 3,425|ד57,612 > 587,612|ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר