עמוד:10

12לפניכם סדרות בקפיצות שוות. •מצאו את גודל הקפיצה בכל סדרה. • השלימו את הסדרה. 119,80 18,805|א1 5 14,80 4,701|ב1 1 313,71 13,715|ג4 5 99,19 89,192 |ד 2 |ה 171,30 171,310 0 |ו 100,000 99,000 |ז 11,40 10,900 0 189,10 85,100|ח1 0 13לכל סעיף כתבו שלוש סדרות שונות שבכל אחת מהן יש קפיצות שוות. גודל הקפיצה: 50|א מספר גדול מ10,000 |ב גודל הקפיצה: 15,000 מספר גדול מ10,000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר