עמוד:9

9נתון המספר 25,437 . א. הגדילו ב1 את ספרת המאות של המספר הנתון. בכמה המספר החדש גדול מהמספר הנתון ב . הגדילו ב1 את ספרת עשרות האלפים של המספר הנתון. בכמה המספר החדש גדול מהמספר הנתון ג . הקטינו ב1 את ספרת האלפים של המספר הנתון. בכמה המספר החדש קטן מהמספר הנתון ד. שנו ספרה כלשהי של המספר הנתון. האם המספר החדש גדול מן המספר הנתון או קטן ממנו בכמה 10נתון המספר 304,810 . א. הגדילו ב3 את ספרת עשרות האלפים של המספר הנתון. בכמה המספר החדש גדול מהמספר הנתון ב . הקטינו ב4 את ספרת האלפים של המספר הנתון. בכמה המספר החדש קטן מהמספר הנתון ג. החליפו את ספרת מאות האלפים של המספר הנתון בספרה .5 האם המספר החדש גדול מהמספר הנתון או קטן ממנו בכמה ד. מחקו ספרה אחת בלי לשנות את סדר הספרות האחרות, כך שיתקבל המספר החמשספרתי הקטן ביותר שאפשר לבנות מהספרות האלה. 11נתון המספר 298,007 . א. שנו ספרה אחת בלבד של המספר הנתון, כך שיתקבל מספר הקטן במאה אלף מהמספר הנתון. ב . שנו ספרה אחת בלבד של המספר הנתון, כך שיתקבל מספר גדול מהמספר הנתון. בכמה המספר החדש גדול מהמספר הנתון ג . האם אפשר לשנות ספרה אחת של המספר הנתון, כך שיתקבל מספר הגדול בשבע מאות מהמספר הנתון ד. האם אפשר לשנות ספרה אחת של המספר הנתון, כך שיתקבל מספר הגדול באלפיים מהמספר הנתון הסבירו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר