עמוד:7

4כתבו לכל מספר את המספר הקודם ואת המספר העוקב. דוגמה120,314 120,313 120,312 90,009|ה540,010|א 90,000|ו319,999|ב 99,000|ז100,000|ג 99,900|ח909,909|ד 5פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני. דוגמה 100 × 3 10,000 × 3 100,000 × 3 = 330,300 = 300,330|ד= 333,000|א |ה|ב = 3,300,003= 300,303 |ג = 30,033|ו= 330,003 6בכל סעיף נתון פירוק של מספר לפי המבנה העשרוני. מצאו מהו המספר. = 1 × 7 + 10 × 3 + 100 × 2 + 1,000 × 6|א = 10 × 2 + 100 × 2 + 1,000 × 3 + 10,000 × 2|ב = 1 × 5 + 100 × 7 + 10,000 × 3|ג = 100 × 9 + 10,000 × 6 + 100,000 × 4|ד = 1 × 1 + 10 × 1 + 100 × 1 + 100,000 × 1|ה 7השלימו. כתבו שלוש אפשרויות שונות. = 2,459 + 1,000 × + 100 × 1 × + 10 ×

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר