עמוד:114

גניתוח סיכויים וחישובם בכל סעיף מתוארות שתי תוצאות של הטלות. בדקו אם הסיכויים שלהן להתרחש שווים. אם הסיכויים אינם שווים, כתבו לאיזה מאורע יש סיכוי גדול יותר להתרחש. א| • בהטלת קובייה יתקבל המספר .4 • בהטלת קובייה יתקבל המספר .6 ב| • בהטלת קובייה יתקבל מספר גדול מ–.5 • בהטלת קובייה יתקבל מספר קטן מ–.5 ג| • בהטלת קובייה יתקבל מספר גדול מ–.6 • בהטלת תמניון יתקבל המספר גדול מ–.8 ד| • בהטלת קובייה יתקבל מספר זוגי. • בהטלת תמניון יתקבל מספר זוגי. ה| • בהטלת קובייה יתקבל המספר .6 אתגר• בהטלת תמניון יתקבל המספר .8 5התריסרון הוא פאון משוכלל בעל תריסר (12) פאות שכל אחת מהן היא מחומש משוכלל. מטילים תריסרון שהפאות שלו ממוספרות במספרים 1 עד .12 בכל סעיף כתבו תוצאה המתאימה לסיכוי המתואר. א| תוצאה שהסיכוי לקבל אותה קטן מחצי. ב| תוצאה שהסיכוי לקבל אותה גדול מחצי. ג| תוצאה שהסיכוי לקבל אותה הוא חצי. ד| תוצאה שהסיכוי לקבל אותה הוא .1 ה| תוצאה שהסיכוי לקבל אותה הוא .0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר