עמוד:113

גניתוח סיכויים וחישובם הטלת גופים קחו קוביית משחק רגילה. מהם המספרים שיכולים להתקבל בהטלת קובייה זו שערו: האם הסיכוי לקבל את המספר 1 בהטלת הקובייה גדול מחצי, שווה לחצי או קטן מחצי הסבירו את השערתכם. בכל סעיף מתוארת תוצאה של הטלת קובייה. בחרו את הסיכוי המתאים לאפשרות שתתקבל תוצאה כזאת. ד| יתקבל מספר גדול מ–.2 א|יתקבל המספר .3 ה| יתקבל מספר גדול מ–.6 ב| יתקבל מספר אי–זוגי. ו| יתקבל מספר קטן מ–.10 ג| יתקבל מספר קטן מ–.3 סיכוי קטן מחצי סיכוי שווה לחצי סיכוי גדול מחצי סיכוי 0 סיכוי 1 התמניון הוא פאון משוכלל בעל 8 פאות שכל אחת מהן היא משולש שווה–צלעות. בכל סעיף מתוארת תוצאה של הטלת תמניון שהפאות שלו ממוספרות במספרים 1 עד .8 בחרו את הסיכוי המתאים לאפשרות שתתקבל תוצאה כזאת. א| יתקבל המספר .8 ד| יתקבל מספר גדול מ–.6 ב| יתקבל מספר זוגי. ה| יתקבל מספר קטן מ–.10 ג| יתקבל מספר קטן מ–.7 ו| יתקבל מספר גדול מ–.10 סיכוי קטן מחצי סיכוי שווה לחצי סיכוי גדול מחצי סיכוי 0 סיכוי 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר