עמוד:110

ב גובה השוואה בין גובהי קבוצת הבנים לקבוצת הבנות על פי טבלת הגבהים שבעמוד 107 ערכו שתי טבלאות: טבלת גבהים של הבנים וטבלת גבהים של הבנות. השלימו במחברת את הנתונים של גובהי הבנים וגובהי הבנות בטבלת שכיחויות כזאת: תחום הגובה מספר הבנות מספר הבנים בס"מ 130-134 1 0 135-139 0 0 140-144 1 1 לפניכם דיאגרמת עמודות כפולה. השלימו אותה על פי טבלת השכיחויות שבפעילות .2 הגובה של בנים ובנות מספר בנות התלמידים בנים גובה בס"מ 134 139 144 149 154 159 164 169 174 179 -135 -140 -145 -150 -155 -160 -165 -170 -175 -130 השוו בין הנתונים של גובהי הבנים ושל גובהי הבנות. מה ניתן להסיק על נתונים אלה על פי הטבלאות והדיאגרמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר