עמוד:105

אהלב והדופק א.חשבו את השכיחות היחסית של התלמידים שהדופק שלהם במנוחה הוא פחות מ–.80 ב.חשבו את השכיחות היחסית של התלמידים שהדופק שלהם במאמץ הוא פחות מ–.80 ג. רשמו את ממצאיכם בטבלה. ד. השלימו את הנתונים בטבלה. השכיחות היחסית של התלמידים השכיחות היחסית של התלמידים שהדופק שלהם הוא פחות מ–80 שהדופק שלהם הוא 80 ויותר במנוחה במאמץ ה. מה אפשר להסיק מהטבלה רשות במשימות הקודמות שביצעתם נוכחתם כי פעילות גופנית מעלה את הדופק. האם לדעתכם כל פעילות גופנית מעלה את הדופק באופן דומה עבדו בקבוצות שעבדתם בהן בתחילת הפרק: כל קבוצה תבחר פעילות ספורט כרצונה, תמדוד את הדופק המתקבל מיד לאחר ביצועה ותשווה בין הנתונים שהתקבלו בפעילות זו ובין הנתונים שהתקבלו בפעילות הקודמת שבה מדדתם דופק במאמץ (עמוד 99). דיון דונו בממצאים שהתקבלו. לאור מה שמצאתם, אילו שאלות נוספות הייתם רוצים לשאול בנושא הדופק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר