עמוד:104

אהלב והדופק הסקת מסקנות דיון מסכם של ההצגות של כל קבוצות התלמידים בכיתה: א. מה אפשר להסיק על הנתונים של מדידות הדופק של תלמידי כיתתכם במנוחה ובמאמץ ב. • מהו תחום הדופק במנוחה שבו נמצאים הכי הרבה תלמידים בכיתה • מהו תחום הדופק במאמץ שבו נמצאים הכי הרבה תלמידים בכיתה ג. מה אפשר להסיק מטבלות השכיחויות ומן הדיאגרמות השונות שכיחות יחסית שכיחות יחסית - החלק היחסי של נתון מסוים ממספר הנתונים הכולל שכיחות של נתון (מספר הפעמים שהנתון מופיע) שכיחות יחסית = מספר הנתונים חזרו לטבלות הנתונים של דופק במנוחה ודופק במאמץ בכיתתכם (עמוד 103). חשבו את השכיחות היחסית של התלמידים שהדופק שלהם במנוחה הוא בתחום 61-:65 א. כמה תלמידים השתתפו בניסוי ב.מהו מספר התלמידים שהדופק שלהם במנוחה הוא 61-65 ג.חשבו את השכיחות היחסית: מספר התלמידים שהדופק שלהם במנוחה הוא 61-65 = מספר התלמידים שהשתתפו בניסוי חשבו באותו האופן את השכיחות היחסית של התלמידים שהדופק שלהם במאמץ הוא יותר מ–.100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר