עמוד:103

אהלב והדופק עבודה קבוצתית נחזור לעסוק בנתונים שאספתם על דופק במנוחה ובמאמץ בקבוצתכם (עמוד 99 למטה). לאחר שכל קבוצה אספה את הנתונים שלה וניתחה אותם, ננסה לבדוק את תמונת הכיתה כולה. כל קבוצת תלמידים תצרף לנתונים של קבוצתה את נתוני המדידות של שאר הקבוצות ותמלא טבלת איסוף נתונים כיתתית ובה נתוני הדופק במנוחה והדופק במאמץ של כל תלמידי הכיתה. אפשר להשתמש בתוכנת "אקסל" או בתוכנת "וורד" או להדביק יחד את כל הטבלאות שהתקבלו מהקבוצות השונות. שם התלמיד דופק דופק או התלמידה במנוחה במאמץ א. דונו כיצד אפשר לחלק את הנתונים לתחומים בדרך שונה מן הדרכים שהוצגו בעמוד הקודם, והחליטו מה יהיה התחום של כל קבוצת נתונים. ב. ערכו במחברת טבלת שכיחויות כזאת, כתבו בטור הימני את התחומים של מדידת הדופק לפי החלטתכם והשלימו את הטבלה. טבלת שכיחויות של מדידות דופק של תלמידי הכיתה שלנו תחום מספר התלמידים שזה מספר התלמידים שזה הדופק הדופק שלהם במנוחה הדופק שלהם במאמץ ג.הציגו את הנתונים בדיאגרמה כלשהי שתציג את טבלת השכיחויות שיצרתם. ד. הציגו את הדיאגרמה שלכם לפני הכיתה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר