עמוד:99

אהלב והדופק הדופק השכיח הוא הדופק שמופיע הכי הרבה פעמים א. מהו הדופק השכיח בכיתה בקבוצה הנמדדת (הכיתה). לכמה תלמידים יש דופק כזה ב. מהו הדופק הנמוך ביותר שנמדד בכיתה לכמה תלמידים יש דופק כזה טווח הדופק הוא ההפרש בין ג. מהו הדופק הגבוה ביותר שנמדד בכיתה הדופק הגבוה ביותר לדופק הנמוך ביותר בקבוצה הנמדדת לכמה תלמידים יש דופק כזה (הכיתה). ד. מהו טווח הדופק בכיתה שלכם עד עכשיו עסקנו בדופק במנוחה. כעת נמדוד את הדופק במאמץ - מספר פעימות הלב בדקה מיד לאחר מאמץ גופני. שערו: א. האם הדופק משתנה בזמן מאמץ גופני ב.האם יש הבדלים גדולים בין דופק במנוחה לדופק במאמץ ג.מה יהיה לדעתכם הדופק השכיח בכיתה שלכם במדידת דופק במאמץ עבודה קבוצתית התחלקו לקבוצות של 6-7 ילדים. • מדדו זה לזה דופק במאמץ במשך דקה ורשמו את התוצאות בטבלה. שימו לב: דופק במאמץ יש למדוד בישיבה מיד לאחר שהנבדק או הנבדקת קפצו 50 פעמים. • השלימו את הנתונים של דופק במנוחה לפי הטבלה הקודמת. שם התלמיד דופק דופק או התלמידה במנוחה במאמץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר