עמוד:92

כפל וחילוק שברים שוב חישוב מצאו בין המספרים זוגות של מספרים שמכפלתם .1 2 10 1 4 • כתבו תרגילי כפל מתאימים ופתרו אותם. •איך נקראים מספרים שמכפלתם 1 השלימו. = : 1 |א 1 = × |ה 7 7 1 = × = 2 : 1 |ב |ו 3 4 1 = × 2 = 10 : 1 |ג |ז 1 = × = : 1 |ד |ח שרית ואורית יוצרות תמונות מלבניות מטלאים. שטח התמונה של כל אחת מהן הוא 1 מ"ר. א. אורך צלע אחת של התמונה של שרית הוא 4 מ'. מה אורך הצלע האחרת של התמונה כתבו תרגיל מתאים ותשובה. ב. אורך צלע אחת של התמונה של אורית הוא 15 מ'. מה אורך הצלע האחרת של התמונה כתבו תרגיל מתאים ותשובה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר