עמוד:89

השאלות נוספות נזכיר: קנה מידה הוא היחס בין מידות אורך בסרטוט או במפה לבין מידות אורך במציאות. בעמוד זה ובעמוד הבא יש שתי מפות של הגליל 10 העליון המזרחי. לכל מפה יש קנה מידה שונה. קנה מידה 1:500,000 אפשר לחשב גם לפי המפה האחרת: מדדו במפות והשלימו את הטבלה במחברת. 1,500,000 ס"מ = 500,000×3 ס"מ המרחק במפה המרחק במפה מרחק אווירי בין שקנה המידה שלה שקנה המידה שלה המרחק במציאות בק"מ שני המקומות 1:500,000 1:250,000 דוגמה 1,500,000ס"מ=250,000×6 ס"מ 3 ס"מ 6 ס"מ ראש פינה - מער 15ק"מ=15,000מ'=1,500,000ס"מ מער - טבריה טבריה - עין גב מירון - 8 ס"מ מירון - 1 ס"מ יבנאל - 10 ק"מ יבנאל - 7.5 ק"מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר