עמוד:82

דחלוקה לפי יחס בכל סעיף נתון מספר הסוכריות הכולל בחבילה והיחס בין שני סוגי הסוכריות שבחבילה - סוכריות הלימון וסוכריות המנטה. חשבו כמה סוכריות מכל סוג יש בחבילה. אתם יכולים להיעזר בטבלה כמו זו שבסעיף א. א| בחבילה יש 30 סוכריות. היחס בין מספר סוכריות הלימון לסוכריות המנטה הוא .4:1 סוכריות מנטה לימון בסך הכול 1 4 5 פעמים חבילה 30 ב| בחבילה יש 12 סוכריות. היחס בין מספר סוכריות הלימון לסוכריות המנטה הוא .2:1 ג| בחבילה יש 15 סוכריות. היחס בין מספר סוכריות הלימון לסוכריות המנטה הוא .2:3 ד| בחבילה יש 30 סוכריות. היחס בין מספר סוכריות הלימון לסוכריות המנטה הוא .5:1 ה| בחבילה יש 42 סוכריות. היחס בין מספר סוכריות הלימון לסוכריות המנטה הוא .4:3 נחזור לסבתא ולנכד שלה מעמוד .79 היחס בין הכסף שהנכד שם בקופה לכסף שסבתא מוסיפה לו הוא .3:4 האם תוכלו לחשב כמה כסף חסך הנכד וכמה הוסיפה לו סבתא בכל חודש חודש סבתא נכד סך הכול טבת 14 שבט 21 אדר 28 35 ניסן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר