עמוד:70

בפתירת בעיות בעזרת טבלות התאמה - חזרה לקראת שבר כיחס מצאו את כל הפתרונות המתאימים לתרגיל שבכל סעיף. 22 |א = 10 : 22 (שארית 2) 2 210 0.22 2.2 10 = 5 : 3 |ב 0.6 (שארית 2) 1 5 3.5 3 24 = 6 : 24 |ג 24 4.0 1 4 6 פתרו כל תרגיל חילוק ורשמו את התוצאה כשבר, שלם או מספר מעורב. = 11 : 4 = 3 : 7 = 6 : 12 = 6 : 1 = 5 : 12 |א |ב |ד |ג |ה מצאו לכל תרגיל את התחום המתאים לתוצאה שלו. = 5 : 12 = 8 : 5 = 7 : 10 = 5 : 6 = 5 : 2 = 4 : 10 = 7 : 12 התוצאה גדולה מ–1 התוצאה גדולה מ–2 התוצאה קטנה מ–1 וקטנה מ–2 וקטנה מ–3 בכל סעיף כתבו = או ≠ בין המספר לתרגיל. 5 : 2020 4 : 3 3 : 4 2 : 7 |א |ב |ג |ד השלימו. 20 |א |ב |ג |ד 45 64 = = 15 20 = = 5 75 8 צמצמו עד הסוף. 12 45 |א |ב |ג 30 1814

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר