עמוד:63

איצירת כמויות לפי יחס נתון תותבננה 1 : 3 עובדת בחרה תבנית שבה היחס בין סוכריות הבננה לסוכריות התות הוא זאת התבנית: . א.הכינו גם אתם שלוש חבילות שונות שבכולן אותו היחס, וקבעו בכל פעם כמה פעמים תשתמשו בתבנית. משתמשים בתבנית ארבע פעמים: דוגמה תבנית בחבילה יש 12 סוכריות בננה ו–4 סוכריות תות - בסך הכול 16 סוכריות. ב.כתבו במחברת טבלה כזאת והשלימו. סוכריות סוכריות בננה תות מספר הפעמים היחס שמשתמשים 1 : 3 בתבנית ג. • חשבו בדוגמה שבסעיף א: מהו החלק של מספר סוכריות התות דוגמה 4 12 4 ממספר כל הסוכריות (,3 ,4 1 או 4) חבילה א •בחרו את אחת החבילות שאתם הכנתם וחשבו: מהו החלק של מספר סוכריות התות חבילה ב ממספר כל הסוכריות שבחבילה חבילה ג • ילד אחד הרכיב חבילת סוכריות באותו היחס. האם אפשר לדעת מה החלק של סוכריות התות מכל הסוכריות בחבילה שהרכיב סוכריות סוכריות קבעו אתם את התבנית של המכונה: בננה תות בחרו את מספר הסוכריות מכל סוג. מספר הפעמים היחס א.מהו היחס המתאים לתבנית שבחרתם שמשתמשים : בתבנית ב.צרו בעזרת התבנית שלוש חבילות שונות חבילה א של סוכריות שבכולן אותו היחס. רשמו כמה סוכריות מכל סוג יש בכל חבילה חבילה ב וכמה פעמים השתמשתם בתבנית. חבילה ג כתבו במחברת טבלה כזאת והשלימו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר