עמוד:57

טנגרם שוב חישוב א. השתמשו רק בשני המשולשים הקטנים משולש דוגמה ובמשולש הבינוני. הרכיבו מהם את הצורות שברשימה לפי הדוגמה לבניית משולש המוצגת כאן. סרטטו את הצורות במחברת. ריבוע מלבן שאינו ריבוע טרפז מקבילית שאינה מלבן ב. השוו בין השטחים של הצורות בסעיף א. לאילו צורות יש שטחים שווים הסבירו את תשובותיכם. ג.השוו בין ההיקפים של הצורות בסעיף א. לאילו צורות יש היקפים שווים הסבירו את תשובותיכם. לפניכם צורות שנבנו מחלקים של הטנגרם. בדקו כל צורה וקבעו אם שטחה גדול מחצי שטח הטנגרם השלם, קטן ממנו או שווה לו. נמקו את קביעתכם. פרפר סירת מפרש ניצן מטוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר