עמוד:53

חעיר מספרים רבתי סדנה לרובוטיקה בזמן ביקורה של משלחת העיר בסדנה לרובוטיקה תכננו שם בניית רובוט. לבניית הרובוט מארגנים שתי קבוצות עבודה. מועמדים מחכים להתקבל לקבוצות: בחדר א מחכים מספרים שהם בין (999-) לבין (1000-) ובחדר ב מחכים מספרים שהם בין (3-) לבין (4-). א.מצאו את המועמדים שיכולים להצטרף לחדר א מבין המספרים האלה: 5- 200- 999.5- 1000.5- 999.8- ב.מצאו את המועמדים שיכולים להצטרף לחדר ב מבין המספרים האלה: 35- 2- 3.5- 4.5- 3.82- ג. כתבו במחברת חמישה מספרים נוספים שיכולים להצטרף לכל חדר. ד.מן המועמדים יבחרו את שתי קבוצות העבודה: קבוצת המתחילים (המספרים הקטנים יותר) וקבוצת המתקדמים (המספרים הגדולים יותר). מאיזה חדר תיבחר קבוצת המתחילים, ומאיזה חדר תיבחר קבוצת המתקדמים ה.תארו במילים אילו מספרים יהיו בקבוצת המתחילים ואילו בקבוצת המתקדמים. ו.• כמה מתושבי שכונת המספרים השליליים מתאימים כמועמדים לקבוצת המתחילים • כמה מתושבי שכונת המספרים השליליים מתאימים כמועמדים לקבוצת המתקדמים ז.בסדנה יש גם קבוצת ותיקים שבה מספרים הגדולים גם מאלה של קבוצת המתחילים וגם מאלה של קבוצת המתקדמים. • כתבו חמישה מספרים המתאימים להשתתף בקבוצת הוותיקים. • הסבירו במילים אילו מספרים מתאימים לקבוצת הוותיקים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר