עמוד:51

חעיר מספרים רבתי הוחלט לצרף לעיר המספרים שכונה ובה כל המספרים השליליים - שכונה ו (למשל: 1-, 27-, 0.5-, 3-). משלחת מן העיר הוזמנה לשכונת המספרים השליליים כדי להכיר קצת את החיים בה. טמפרטורות בשכונת המספרים השליליים חברי המשלחת הבחינו מיד שהאקלים בשכונת המספרים השליליים שונה מהרגיל. אלה הטמפרטורות שנמדדו בשעות שונות של היום: ד° ד° ד° 4 4 4 א. איזו טמפרטורה נמדדה בכל שעה 3 3 3 2 2 2 ב.האם הטמפרטורה בשעה 12:00 הייתה 1 1 1 גבוהה מזו שבשעה 6:00 או נמוכה ממנה 0 0 0 1- 1- 1- ג.אם בין 6:00 ל–12:00 עלתה הטמפרטורה 2- 2- 2- כל הזמן, אילו טמפרטורות יכלו להיות 3- 3- 3- בשעות 9:00 10:15 10:45 4- 4- 4- ציינו שתי טמפרטורות אפשריות לכל שעה. השעה השעה השעה 12:00 6:00 10:00 2מבנה השכונה השכונה של המספרים השליליים בנויה כולה לאורך רחוב ארוך ומוזר ששמו "ישר–המספרים". בכל בית ברחוב הזה גר מספר שלילי אחד בלבד. הבתים של המספר (2-) ושל המספר (3.5-) ממוקמים כך: 4- 2- 3.5- תכננו קטע מרחוב "ישר–המספרים" וסמנו בו (בערך) את הבתים של המספרים האלה: 1.5- 1- 10- 20-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר