עמוד:50

זשעשועים מספריים לוחות של פעולות השלימו את הלוחות: |ג |ב |א 5 1231 0.5 0.35 × + + 5 2.3 1.2 2450 21 מבוך כדי להגיע לדוכן שבו מחלקים תעודות-גמר המספרים צריכים לעבור במבוך. מותר לעבור רק דרך החדרים שכתובים בהם מספרים השווים למספרים שלמים. • מצאו את החדרים האלה וכתבו בכל חדר את המספר השלם המתאים (כמו בדוגמה). • סמנו את הדרך העוברת בחדרים אלה. כניסה 14 7.0 20 דוגמה 10 121 15 100 100 3 = 1 42 סיום 10 20 20 21 18 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר