עמוד:49

זשעשועים מספריים 1מספרים וספרות בכל סעיף מתואר מספר. בדקו: •האם אתם יכולים למצוא מספר כזה • אם כן, כמה מספרים כאלה אתם יכולים למצוא א| מספר גדול מ–3 שיש בו הספרה .3 ב| מספר קטן מ–1 שיש בו הספרה .3 ג| מספר גדול מ–3 וקטן מ–4 שיש בו הספרה .3 ד| מספר גדול מ–3 וקטן מ–4 שאין בו הספרה .3 ה|מספר דו–ספרתי שסכום הספרות שלו הוא .10 ו| מספר דו–ספרתי שספרת היחידות שלו גדולה ב–3 מספרת העשרות שלו. ז|מספר תלת–ספרתי שיש בו פעמיים הספרה .3 ח|מספר תלת–ספרתי שיש בו פעמיים הספרה .0 ט| מספר תלת–ספרתי שספרת המאות שלו שווה לספרת היחידות שלו. י| מספר תלת–ספרתי שספרת העשרות שלו שווה לספרת היחידות שלו. אתגר יא|מספר תלת–ספרתי שסכום ספרת המאות וספרת העשרות שלו שווה לסכום ספרת העשרות וספרת היחידות שלו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר