עמוד:45

ותחרויות 2 שכונה א ושכונה ב הציגו את הנבחרות שלהן לתחרויות הראשונות. שכונה ג ושכונה ד הציגו נבחרת משולבת. בכל נבחרת היו צריכים להיות עשרה מספרים שונים. שכונה א: (המספרים השלמים 1 5 4501342970 225 10 25 678 החיוביים) שכונה ב: 125 250 10 25 (השברים החיוביים) 25 20 100 125 שכונות ג ו–ד: 2.85 1.6 2.2 0.103 2321 16 2312 0.5 (המספרים המעורבים החיוביים והמספרים העשרוניים החיוביים) השופטים התריעו על כך שלא בכל נבחרת יש עשרה מספרים שונים. א. הנבחרת של שכונה ב התנצלה והחליפה את 8 במספר אחר - 9 הסבירו מדוע היה צורך להחליף את ,8 ובדקו אם 9 יכול להשתלב בנבחרת. מומלץ לבדוק: •האם יש בנבחרת מספר אחד בשמות שונים •האם המספר שמוסיפים מתאים לשכונה ב. הנבחרת של שכונות ג ו–ד התנצלה גם היא והחליפה את 25 במספר אחר - .25 הסבירו מדוע היה צורך להחליף את ,25 ובדקו אם 25 יכול להשתלב בנבחרת.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר