עמוד:42

התושבים עוברים משכונה לשכונה א.המספר 324 מתכונן לעבור לשכונה אחרת ומתלבט בין שתי שכונות שמוכנות לקבלו: שכונה ב (השברים החיוביים) ושכונה ד (המספרים העשרוניים החיוביים). מדוע השכונות האלה מוכנות לקבל את 324 ב.מצאו עוד מספר תושב שכונה א (המספרים השלמים החיוביים) שיכול לגור בשכונה ד. כיצד הוא נקרא בשכונה א וכיצד הוא ייקרא בשכונה ד ג.כל תושבי שכונה א התחילו מפעם לפעם להחליף שמות ולהתיישב בשכונות אחרות. האם זה תקין מדוע א36. מחליף את שמו ל–.33 האם הוא יוכל לעבור שכונה עקב שינוי שמו מדוע ב.כיצד 36 צריך לשנות את שמו כדי שיוכל לעבור לשכונה ב ג.האם 36 יכול לעבור לשכונה א הסבירו. ד.האם 36 יכול לעבור לשכונה ד הסבירו. חכמי השכונות מתלבטים לגבי כל תושב וגם חושבים באופן כללי מה הם התנאים לכך שמספרים משכונה אחת יוכלו לעבור לשכונה אחרת. מצאו בכל סעיף את התנאים הנכונים או כתבו תנאי משלכם. א.באיזה תנאי יוכל תושב שכונה ב (השברים החיוביים) לעבור לגור בשכונה א (המספרים הטבעיים) • המונה גדול מהמכנה. • המונה הוא כפולה של המכנה. • המונה קטן מהמכנה. כדי לענות על השאלות בפעילות 5 מומלץ להיעזר בדוגמאות שמקיימות את התנאי המוצג וגם בכאלה שאינן מקיימות את התנאי. לאחר מכן יש לחשוב מהי משמעות התנאי, לדוגמה: התנאי שהמונה גדול מהמכנה משמעותו שהמספר גדול מ–.1 לאיזו שכונה הוא שייך האם הוא יכול להשתייך לשכונה אחרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר