עמוד:41

התושבים עוברים משכונה לשכונה ז. המספר 304 החליט לעבור משכונה א - המספרים השלמים החיוביים לשכונה ד - המספרים העשרוניים החיוביים. איך הוא ייקרא שם ח. כתבו חמש דוגמאות למספרים משכונות שונות שגם הם יכולים להחליף שמות ולעבור לשכונות אחרות. פרטו את השמות החדשים של כל מספר ואת שמות השכונות שבהן הוא יכול לגור. ט.כתבו באילו שכונות כל אחד מהמספרים שברשימה יכול לגור ובאיזה שם הוא יופיע בכל שכונה: 111 491001 24 2.3 14 11 10 44 , שהוא תושב שכונת השברים החיוביים, עבר לגור בשכונת המספרים השלמים א. 11 החיוביים. מדוע יש לו זכות האם השתנה המספר או השתנה רק שמו 30 מחליף את שמו לשמות אחרים ועובר משכונה לשכונה. ב.המספר 5 כתבו את השמות החדשים שלו ואת השכונות שאליהן הוא עובר. 24 מצא גם הוא שכונה שמוכנה לקבלו. איזו שכונה זאת וכיצד הוא ייקרא בה ג.המספר 7 ד. כתבו דוגמה למספר שהוא תושב שכונה ב - השברים החיוביים ויכול לעבור לשכונה ג - המספרים המעורבים החיוביים. ה. כתבו דוגמה למספר שהוא תושב שכונה ב שיכול לעבור לשכונה ד - המספרים העשרוניים החיוביים. כיצד הוא ייקרא בה ו. האם כל תושבי שכונת השברים החיוביים יכולים להחליף את שמם ולעבור לשכונה אחרת הסבירו. • מספרים רבים יכולים להשתייך לשכונות שונות. דוגמאות: המספר 2.3 שייך לשכונה ד והוא יכול לעבור לשכונה ג ולשכונה ב 15 23 = .3 = 210 = 2.3; המספר 3 שייך לשכונה א והוא יכול לעבור לשכונה ב כי 5 כי 10 24 יכול לעבור לגור בשכונה ד. • לפעילות 1 סעיף ט: בין תושבי שכונה ד יש גם מספרים עשרוניים שהם אינסופיים, לכן למשל 2.666... = 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר