עמוד:34

בעיר המספרים מתפתחת 3 סדנה לרובוטיקה הוחלט להקים בעיר סדנה לרובוטיקה. התנאי לפתיחת הסדנה - צריכים להיות בה עשרה מספרים שהממוצע שלהם הוא .5 שמונה ידידים משתי השכונות רוצים להשתתף בסדנה לרובוטיקה. ואלה הידידים: 36 9191114 1 2 8 הציעו לידידים את מי הם יכולים לצרף כדי שיהיה אפשר לפתוח את הסדנה. (חשבו על כמה הצעות שונות, בהנחה שלא כל מספר יהיה מעוניין להשתתף בסדנה הזאת.) 4 קו אוטובוס בעיר הופעל קו אוטובוס. התשלום מתבצע במטבע כספן - זהו המטבע של עיר המספרים. כדי לנסוע באוטובוס אפשר לקנות כרטיס יחיד שמחירו 5 כספנים או להתארגן בקבוצת מספרים שסכומם שווה ל–3 ולקנות כרטיס קבוצתי שמחירו גם כן 5 כספנים. בדקו אם תושביה של כל שכונה יכולים להתארגן בקבוצה ולקנות כרטיס קבוצתי: • כתבו דוגמאות של התארגנות תושבים משכונה א. • כתבו דוגמאות של התארגנות תושבים משכונה ב. •האם לדעתכם יוכלו להתארגן גם קבוצות של תושבים משתי השכונות יחד הסבירו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר