עמוד:21

בבעיות תנועה פתרו בעזרת טבלת התאמה. אורך הדרך זמן מכונית נוסעת במהירות של 60 קמ"ש. (בקילומטרים) (בשעות) • מהו אורך הדרך שתעבור המכונית בשעה אחת 60 1 • מהו אורך הדרך שתעבור המכונית בחצי שעה • מהו אורך הדרך שתעבור המכונית ב–4 שעה • בכמה שעות תעבור המכונית 180 קילומטרים 180 • בכמה שעות תעבור המכונית 90 קילומטרים 90 פתרו בעזרת טבלות התאמה. א| מטוס טס 4 שעות במהירות של 900 קמ"ש. • כמה קילומטרים טס המטוס בשעה אחת • מהו אורך הדרך שעבר המטוס ב|מונית נסעה במהירות קבועה ועברה 120 קילומטרים בשעתיים. yגלבר לובשsד/omדs.ושבmילובשsד© • כמה קילומטרים עברה המונית בשעה אחת • מהי המהירות שבה נסעה המונית • בכמה זמן עברה המונית 20 קילומטרים ג| אוטובוס עבר 180 קילומטרים במהירות של 45 קמ"ש. • כמה קילומטרים עבר האוטובוס בשעה אחת • בכמה זמן עבר האוטובוס את הדרך yגלבר לובשsד/omדs.ושבmילובשsד© המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר