עמוד:20

בבעיות תנועה מכונית נסעה במהירות קבועה במשך 3 שעות ועברה 270 ק"מ. בכל שעה נסעה המכונית 90 ק"מ. א. כמה קילומטרים עברה המכונית בכל הנסיעה ב. מהו אורך הדרך שעברה המ כונית ג. כמה שעות הייתה המכונית בדרך ד. כמה זמן נסעה המכונית בסך הכול ה. כמה קילומטרים עברה המכונית בשעה אחת ו. באיזו מהירות נסעה המכונית דיון לאילו מהשאלות שלמעלה יש אותה תשובה הסבירו מדוע. 90 × נציג את הנתונים בטבלת התאמה: אורך הדרך זמן (בקילומטרים) (בשעות) 270 3 3 : 3 : 90 1 90 × דונו בדרך הצגת הנתונים בטבלה ובקשרים שבין הנתונים. דרך: מספר יחידות האורך (קילומטר, מטר, סנטימטר...) שגוף (מטוס, מכונית, אופניים, הולך רגל...) עובר. זמן: משך הזמן (בשעות, בדקות, בשניות...) שבו הגוף עובר את הדרך. מהירות: אורך הדרך שגוף עובר ביחידת זמן אחת, למשל, קילומטרים בשעה (קמ"ש). בדרך כלל המהירות של כלי רכב משתנה בזמן הנסיעה, אבל בבעיות המילוליות המופיעות כאן אנחנו מניחים שכלי הרכב נעים במהירות קבועה. sושבmילובשsד© sומונשבד ילד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר