עמוד:16

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות 16 פתרו את התרגילים. |א |ד |ז = 20 × 0.6 = 35 - 30 = 3 - 9 15 |ב |ה |ח × 0.40 = 6 = 4 - 6.5 = 4 × 6 |ג |ו |ט = 0.2 × 2.5 = 54 - 10.75 = 9 × 7 17 פתרו. |א |ד |ז = 7 + 6 × 7 = 32 + 2 × 0.75 = 3 × 2 + 4 × 0.25 |ב |ה |ח = 0 × 4 - 0.8 + 5.2 = 5 × 25 : 625 = 3 × 0.25 + 3 × 4 303 |ג |ו |ט 1 × = 3.5 × 1.2 + = 12 × (6 + 3 אתגר = 5 : 0.15 - 100 5 2 18 פתרו. = 0.25 : 4 × 0.5 - 8.1 = 3 × 1.4 + 3 : 6.03 = 0.1 - 2 × 4.5 + 3.25 |ג |ב |א זה הדוב שפותר לי את התרגילים. אתגר 19פתרו את המשוואות. |ד 4 = (0.5 × ) - 7.5 |א 6 = 2 × (4) - 4 |ה 0.5 = (7.8 - 8.05) × |ב + 2 = 5 : () 5 |ו 0.75 = ( + 2.35) : 3 |ג = (9) : 10 + 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר