עמוד:14

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות על הישר שלפניכם מסומנים ארבעה תחומים. 10 מצאו לכל מספר נתון את התחום המתאים למקומו על ישר המספרים. 18 1 200.15 0.58 ד ג ב א 1.6 1.2 0.8 0.4 0 11 א|כתבו שלושה שברים הנמצאים בתחום המסומן. 0.1 0 ב| כתבו שלושה מספרים עשרוניים הנמצאים בתחום המסומן. 1 0 12 השלימו שבר ומספר עשרוני לסירוגין כך שיתאימו לישר המספרים. כתבו שלוש אפשרויות שונות. מספר מספר עשרוני עשרוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר