עמוד:13

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות השלימו ספרות מתאימות. כתבו שתי אפשרויות השלמה שונות בכל סעיף. 3.25|ב 3.25|א 7 3.2 > 7 3.2 < מצאו לכל מספר נתון את הנקודה המתאימה לו על ישר המספרים. |א 0.5 0.30 0.1 0.7 0 1 30 |ב 0.35 0.2 15 100 20 0.4 0 מצאו לכל מספר נתון את הנקודה המתאימה לו על ישר המספרים. 3444 12 0.70 2.5 3.8 11 4 0 • האם מצאתם שני מספרים המתאימים לאותה נקודה • מצאו מספר עשרוני נוסף בין המספרים 2 ל–3 וכתבו אותו. • מצאו שבר בין המספרים 3 ל–4 וכתבו אותו. לכל אחת מהנקודות המסומנות על הישר מצאו שבר או מספר מעורב מתאים וכן מספר עשרוני. 2 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר