עמוד:10

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות + . = לפניכם תרגיל פתור: 6 9 18 היעזרו בו כדי לפתור את התרגילים האלה. |א |ד = 2 + 6 + 9 = 9 - 18 |ב |ה = 9+ 6 = 9 + 6 |ג |ו = 18 - 9 + 6 = (9 + 6) - 18 14 14 × 16 . 14 = 15 לפניכם תרגיל פתור: 15 היעזרו בו כדי לפתור את התרגילים האלה. |א |ד 14 × 8 = 14 × 32 = 15 15 |ב |ה 7 × 32 = 14 × 17 = 15 15 7 × 16 = 1414 = 16 : |ג |ו 15 15 פתרו. |א |ד = 2 × 6 + 9 × 6 = 230 × 5 - 4 × 2 |ב |ה = 8 × 3 - 4 × 8 = 5 × 5 - 75 × 5 10 |ג |ו 2 × 5 - 20 = 15 = 2 × 14 × 10 אוהד צריך לעלות 84 מדרגות עד שהוא מגיע לדירתו. לאחר שעלה 3 ממספר המדרגות, הוא התעייף ועצר. אחר כך המשיך וטיפס עוד 4 ממספר המדרגות. כמה מדרגות הוא צריך עוד לטפס כדי להגיע לדירתו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר