עמוד:8

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות השלימו כל סעיף כך שיתקבל שוויון: הוסיפו סוגריים בכל מקום שצריך וכתבו את סימן השוויון. 1,250 8 - 10 : 20 : 50,000 |א |ד 8,020 5 : 400 : 40,000 + 40,000 40 5 : 400 : 40,000 + 40,000 24,992 8 - 10 : 20 : 50,000 |ב |ה 40,500 5 : 400 : 40,000 + 40,000 242 8 - 10 : 20 : 50,000 |ג |ו פתרו את המשוואות. |א |ד 5,045 = 3 × + 5,000 12,000 = 3 × ( - 5,000) |ב |ה 20,000 = 3 × + 5,000 15,000 = 3 : + 5,000 |ג |ו 4,100 = 3 × - 5,000 4,975 = 3 : - 5,000 7בבית הספר שביישוב יש שלוש כיתות ו'. מספר התלמידים הממוצע בכיתה הוא .34 א. כתבו שתי דוגמאות לשלוש כיתות מתאימות כאלה. ציינו את מספר התלמידים בכל כיתה. ב. האם ייתכן שבכל כיתות ו' לומדים 90 תלמידים בסך הכול הסבירו. ג. האם ייתכנו האפשרויות האלה אם כן - הביאו דוגמאות, אם לא - הסבירו. • בכל אחת משלוש כיתות ו' יש אותו מספר תלמידים. • בכל אחת משלוש כיתות ו' יש מספר תלמידים גדול מהממוצע. • בכל אחת משלוש כיתות ו' יש מספר תלמידים קטן מהממוצע. • מספרי התלמידים בשלוש הכיתות הם מספרים עוקבים. • בכיתה אחת יש 34 תלמידים, ובכיתות האחרות יש מספר אחר של תלמידים. • בשתי כיתות יש 34 תלמידים, ובכיתה השלישית יש מספר אחר של תלמידים. ד. שני תלמידים עברו מכיתה ו'1 לכיתה ו'.2 מה קרה לממוצע הסבירו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר