עמוד:7

אמספרים, פעולות ובעיות מילוליות 3פתרו את התרגיל הראשון בכל סעיף. פתרו בעזרתו את התרגיל השני. = 100 × 42|ג |ה |א = 4 : 600 = 30 : 900 = 4 : 608 = 25 × 42 = 15 : 900 |ב |ד = 12 : 180|ו = 6 × 1,105 = 3 : 1,545 = 6 × 11,050 = 3 : 1,550 = 36 : 180 4פתרו. אם בתרגיל יש פעולות שונות - קודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר, ואחר כך פותרים חיבור וחיסור לפי הסדר. אם בתרגיל יש סוגריים - קודם פותרים את מה שבסוגריים. 4,500 450 דוגמה 4,050 = 90 × 5 - 10 : 45,000 |א = (5 : 45 - 45) : 3,600 - 10,000 |ג = 9 × 30 : 9 × 300 |ב = 300 + (2 : 120 - 240) : 3,600 = 2 : 98 - 100 : 12,000 |ד = 20 × (5,160 - 5,180) : 1,600 |ה אם לא טעיתם, קיבלתם את התוצאות האלה לא לפי הסדר: בדיקה 9,900 71 810 1,600 320

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר