עמוד:4

בהוראת היחס בפרק זה נעזרים בהמחשה הקרובה לעולמם של הילדים - הכנת חבילות של סוכריות. להכנת חבילת סוכריות משני טעמים יש לקבוע את התבנית המבטאת את היחס וכן לקבוע כמה פעמים משתמשים בה. דוגמה: משתמשים בתבנית הזאת: . כאשר משתמשים בתבנית 5 פעמים, מתקבלת חבילת הסוכריות הזאת: סוכריות סוכריות תות בננה 10 5 היחס בין סוכריות התות לסוכריות הבננה הוא .1:2 חקר נתונים פרק זה הוא פרק נוסף בסדרת הפרקים בנושא "חקר נתונים" שנלמדו בשנים הקודמות (מכיתה ב' ואילך). מטרתו העיקרית של פרק זה היא לבסס את שלבי העבודה שהכירו התלמידים בעבר: איסוף נתונים, ארגון וייצוג של הנתונים, ניתוחם ולבסוף - הסקת מסקנות. בפרק נתמקד בהסקת מסקנות בעזרת מדדים סטטיסטיים. הפרק יעסוק גם בשימוש בנתונים סטטיסטיים לצורך ניתוח סיכויים, והנושאים שבהם יתבצע חקר הנתונים הם מדידת דופק ומדידת גובה. ננסה להסביר את המושגים הנלמדים בפרק בעזרת דוגמה: נתונה קבוצה של 9 ילדים שהציונים שלהם במבחן באנגלית הם אלה: ,71 ,100 ,71 ,86 ,88 ,97 ,71 ,63 100 . השכיחות של נתון כלשהו היא מספר הפעמים שהנתון חוזר על עצמו. לדוגמה, השכיחות של הציון 100 בקבוצת הילדים הנתונה היא .2 שכיחות יחסית היא החלק היחסי של נתון מסוים מסך כל הנתונים. בדוגמה שלמעלה: השכיחות היחסית של הציון 100 היא 2 מתוך 9 או שכיח הוא הציון שמופיע הכי הרבה פעמים. בציונים של קבוצת הילדים שלמעלה השכיח הוא .71 ממוצע הוא התוצאה המתקבלת מחיבור הציונים ומחלוקת סכום כל הציונים במספר הנתונים. בדוגמה שלמעלה - ממוצע הציונים של הקבוצה הוא 83 (9 : 747) . חציון הוא הנתון שמופיע באמצע רשימה המסודרת מהנתון הקטן ביותר אל הנתון הגדול ביותר. נסדר את הציונים שבדוגמה מהקטן אל הגדול (משמאל לימין): ,100 ,100 ,97 ,88 ,86 ,71 ,71 ,71 63 . החציון הוא הנתון האמצעי ברשימה המסודרת, כלומר .86 אם מספר הציונים הוא זוגי, החציון הוא הממוצע של שני הציונים האמצעיים. הטווח הוא ההפרש בין הציון הגבוה ביותר לציון הנמוך ביותר. בדוגמה שלמעלה הטווח הוא 37 (63 - 100). אנו מאחלים לילדיכם לימוד מועיל ומהנה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר