עמוד:1

מתמטיקה לבית—הספר היסודי פרקי הלימוד מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה 5 • שוב חישוב 25 שכונות המספרים 31 • שוב חישוב 56 יחס 61 • שוב חישוב 92 חקר נתונים 95 • שוב חישוב 116 הספר מלווה במדריך למורה. מקצת עמודי הספר מסומנים בסמל . עמודים אלה נמצאים באינטרנט באתר math/.www.cet.ac.il ניתן להדפיס אותם לתלמידים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר