עמוד:197

197 מפתח מושגים בעמודים הבאים מופיעה רשימה של המושגים העיקריים המופיעים בספר, מסודרים לפי סדר הא"ב. ליד כל מושג מצוינים מספרי העמודים שהמושג מופיע בהם. המספר המודגש מציין את העמוד שבו המושג מוסבר - ברצף הטקסט או בשולי הדף. כל המספרים האחרים מציינים את מספרי העמודים שבהם המושג מוזכר. האות ת מציינת תמונה. אי - עמ 26 ת, 27 ת, 32 ת, ,110 ,113 ,124 ,133 134 ת, ,135 142 ת, 152 )ה(איחוד )ה(אירופי )ה(משותף - עמ ,108 ,110 130 אימפריה - עמ ,114 ,136 ,157 194 אקלים - עמ ,11 ,14 ,15 ,16 ,34 ,37 ,38 ,40 ,41 ,42 ,43 ,55 ,57 ,60 ,76 ,80 ,85 ,90 ,113 ,154 ,155 157 אקלים ים תיכוני - עמ ,34 ,35 36 ת, ,37 ,40 ,42 ,43 ,48 60 ת, ,91 ,106 ,111 ,112 ,113 ,117 ,128 ,133 ,148 ,154 155 אקלים מדברי )אקלים צחיח( - עמ ,34 ,35 ,37 ,40 ,42 ,44 45 ת, ,48 ,64 ,78 ,84 ,90 ,91 ,106 177 אקלים צחיח למחצה - עמ ,37 ,42 ,43 ,45 64 אתר מורשת עולמי - עמ ,123 125 ביוב - עמ 184 בית זיקוק - עמ ,68 69 בצורת - עמ ,36 40 ברברים - עמ ,86 ,91 ,100 102 בריזה - עמ ,36 40 גידול בעל - עמ ,60 ,65 92 גידול שלחין - עמ ,60 ,65 161 גל צונמי - עמ ,30 32 גלובליזציה - עמ ,58 ,59 ,76 77 דיונה - ראו חולית דלתה - עמ 29 ת, ,33 176 ת, ,177 ,179 185 דמוקרטיה - עמ ,108 ,130 ,150 ,172 186 דשנים - ראו חומרי דישון דת מונותאיסטית - עמ ,50 57 הגירה - ראו להגר הר געש - עמ 31 ת, 32 ת, ,33 113 ת, ,120 ,122 ,142 ,154 156 השכלה גבוהה - עמ ,116 ,141 160 התפלת מי ים - ראו להתפיל זרם ימי - עמ ,18 ,19 ,20 21 חברה בינלאומית - עמ 116 חולית )דיונה( - עמ ,90 102 ת, 91 חומר גלם - עמ 63 ת, ,66 69 חומר דישון - עמ ,66 ,81 ,84 ,92 ,94 ,181 184 חומר הדברה - עמ ,81 ,84 ,92 181 חומר סחף - עמ ,19 ,29 ,61 ,117 ,155 ,176 177 חורש ים תיכוני - עמ 43 ת, ,48 49 חממה - עמ 59 חמסין - עמ 36 חנוט - עמ 189 חצי אי - עמ ,26 ,27 ,133 ,134 ,178 179 טוארגים - עמ ,91 102 טמפרטורות - עמ ,34 ,35 ,36 ,37 ,39 ,40 ,41 ,42 ,46 ,48 ,60 112 טקסטיל - עמ ,67 ,69 ,130 ,160 ,184 190 טרסה )מדרגה חקלאית( - עמ 61 ת, ,65 ,101 155 יונק - עמ ,43 45 ת, 49 ים סגור - עמ 12 ת, 13 ת, 21 כלכלה - עמ ,58 59 כלכלה מודרנית - עמ ,58 59 ת, ,76 77 כלכלה מסורתית - עמ ,58 59 ת, ,76 77 לבה - עמ ,31 154 לגונה - עמ 124 להגר, הגירה - עמ ,9 ,93 ,95 ,97 ,184 185 להתפיל, התפלת מי ים - עמ ,16 80 ת, 84 לחות - עמ 34 מגמה - עמ 31 מדינה מפותחת - עמ 9 ת, ,10 ,58 ,59 ,66 ,67 ,68 ,76 ,114 ,141 163 מדינה מתפתחת - עמ 9 ת, ,10 ,59 ,66 ,67 ,68 ,76 ,92 ,141 ,158 ,160 ,163 ,180 ,186 187 מותג - עמ 114 מזג אוויר - עמ ,34 ,36 ,40 ,41 ,46 53 מחצב - עמ ,66 ,76 94 מי ביוב - ראו שפכים מי תהום - עמ ,44 79 ת, 178 מים מלוחים - עמ ,15 60 מכלית - עמ ,68 72 ת, ,76 ,81 ,84 187 מלחה - עמ 178 מספנות - עמ 139 מפרץ - עמ ,26 ,27 ,52 ,122 ,154 179 מצוק - עמ ,17 127 מצר - עמ ,12 13 ת, ,14 ,18 ,21 ,47 ,152 164 משאבים - עמ ,66 157 משקעים - עמ ,34 ,35 ,36 ,38 ,40 ,41 112 מתאדה, התאדות - עמ ,14 15 ת, ,16 ,18 21 נהר - עמ ,15 ,22 24 ת, 28 ת, ,29 ,33 79 ת, 109 ת, ,110 ,112 ,117 ,124 154 ת, ,155 ,162 ,163 ,169 185 נווה מדבר - עמ 44 ת, ,48 ,49 ,60 101 ת, ,179 188 נחל - עמ ,15 28 ת, ,36 ,43 ,44 ,49 64 נחל איתן - עמ 28 ת נחל אכזב - עמ 28 ת, 91 נפט - עמ ,66 ,68 69 ת, ,72 ,76 81 ת, ,84 ,86 ,130 172 נתיב שיט - עמ ,72 76 נתיב תחבורה - עמ ,72 ,73 75 סחף - ראו חומרי סחף סכר - עמ 79 ת, ,84 ,156 ,161 ,162 ,163 ,177 192 ספנות - עמ 139 עבודה מזדמנת - עמ 93 עוף דורס - עמ ,43 49 עוף לילה - עמ 43 עננים - עמ 34 פוליס - עמ ,124 ,127 ,137 ,143 ,144 157 פוספטים - עמ ,66 ,76 ,86 ,94 184 פלדה - עמ ,67 ,74 ,184 188 פרוור - עמ 116 צונמי - ראו גל צונמי צי סוחר - עמ 139 צמח בצל - עמ ,42 48 צמח חד-שנתי - עמ 42 ת, ,43 48 צמח ירוק-עד - עמ 43 צמח עשבוני - עמ 43 צמח פקעת - עמ 42 ת, ,48 49 קו גשם, קו שווה גשם - עמ 35 קו טמפרטורה, קו שווה טמפרטורה - עמ 35 קלימוגרף - עמ ,35 41 רוח - עמ 34 ריביירה - עמ 113 ת, 127 רעידת אדמה - עמ ,30 ,32 ,33 154 שבעת פלאי עולם - עמ 189 שובר גלים - עמ ,17 21 שונית אלמוגים - עמ 191 שירותים - עמ ,9 ,58 ,116 ,185 186 שפך הנהר - עמ ,29 ,124 176 שפכים )מי ביוב( - עמ ,9 80 ת, ,81 84 שקע - עמ ,178 179 תחנת כוח הידרו-אלקטרית - עמ ,161 162 תעלה ימית - עמ ,12 ,72 73 ת, ,172 187 ת תעלת השקיה - ,178 182 ת, ,181 182 ת תעשיית היי-טק - עמ ,66 ,68 ,116 140 תקופת הרנסנס )תקופת התחייה( - עמ ,114 123 ת תרבות - עמ 50 , ,8 ,10 170 תשתית - עמ ,9 ,161 ,180 183

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר