עמוד:194

194 חלון לים התיכון ממלכת מצרים העתיקה הייתה סגורה בתוך עמק הנילוס ומבודדת מן העולם שמחוצה לה. כתוצאה מכך המנהגים המיוחדים שפותחו במצרים, כמו השיטות שבעזרתן בנו את הפירמידות, הדרך של המצרים לחנוט את גופות המתים )כלומר לשמר אותן לדורות רבים(, או צורות הקבורה והמקדשים שלהם, לא עברו ממצרים למקומות אחרים בעולם. אבל מאז התפתחו הקשרים של מצרים עם העולם הרחב. הם מתנהלים דרך הים התיכון, והמסחר עם מדינות שונות בעולם נעשה בעיקר דרך הים, מאז ימי יוון העתיקה. האימפריות והעמים הזרים ששלטו במצרים, כמו הרומאים, העותמאנים, הצרפתים והבריטים, הגיעו אליה דרך הים. חפירת תעלת סואץ היוותה תחנה חשובה בקשריה של מצרים עם מדינות העולם. מיום שהסתיימה חפירת התעלה נוצרו מעבר מהיר וקשר בין הים התיכון לאוקיינוס ההודי, וכל ספינה, גדולה או קטנה, העוברת בתעלה, משלמת מס למצרים. כך מוסיפה התעלה סעיף חשוב להכנסות של מצרים. למצרים חוף ים תיכוני באורך של מאות קילומטרים, ולצידו ערים חשובות: אלכסנדריה )הגדולה שבהן(, פורט סעיד, אל עריש, דומיאט ורשיד. גם ממערב לאלכסנדריה ועד לגבול מצרים עם לוב, מצויים על החוף כפרים ועיירות רבים. אזור זה אינו מפותח עדיין, אך יש לו סיכוי לפרוח כבר בשנים הקרובות. משימת סיכום בחרו באחד מהנושאים שלמדתם על מצרים וסכמו אותו בדרך מיוחדת. אפשר להכין מחזה, סרט וידאו, דגם, מפה, ריאיון עם מישהו שביקר במצרים, מצגת מחשב, או כל רעיון אחר שעולה בדעתכם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר