עמוד:192

192192 5 אסואן באסואן, העיר הדרומית ביותר של מצרים, נבקר בסכר הגדול ובאגם נאצר שמאחוריו. מאסואן כדאי לטוס במטוס קטן אל אבו-סימבל שעל גבול סודן. באתר זה מצויים 4 פסלים ענקיים של רעמסס השני, אחד המלכים הפרעונים של מצרים העתיקה. כאשר הוקם סכר אסואן החדש הייתה סכנה שמימיו של אגם נאצר, האגם שנוצר מאחורי הסכר, יציפו את השטח שבו ניצבו הפסלים הללו, ולא יהיה אפשר לראותם יותר. האו"ם התגייס להציל את הפסלים, ובמבצע הצלה בינלאומי הועלו 300,000 טון סלעים למפלס גבוה יותר? בזכות מבצע ההצלה הזה אפשר לראותם כיום ולהתפעל מגודלם העצום. פעילות 1 סרטטו במחברת טבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם וערכו בעזרתה השוואה בין אתרי התיירות המרכזיים של מצרים. השתמשו במידע שבספר, והיעזרו גם במקורות מידע אחרים. קהיר גיזה אלכסנדריה חופי חצי האי סיני לוקסור אסואן היכן נמצא האתר? מדוע מגיעים אליו התיירים? באיזו עונה כדאי לבקר בו? מדוע? סדר העדיפויות שלי מ1- )נמוך( ל5- )גבוה( 2 )רשות( בחרו אחד מהאתרים או מהאזורים, זה הנראה לכם מעניין במיוחד. א. הסבירו את בחירתכם. ב. חפשו מידע נוסף אודות האתר או האזור שבחרתם )באינטרנט, באנציקלופדיה ובמקורות מידע אחרים(, והציעו לתיירים מה כדאי לראות ולעשות בו. 3 במצרים מצויים עוד אתרי תיירות. בחרו אתר מצרי שלא הזכרנו בספר, והציעו טיול באתר זה. היעזרו בספרי טיולים, באתרי אינטרנט, באנציקלופדיות ועוד. בתמונה אפשר לראות את גודלם העצום של הפסלים החצובים באבן החול בהשוואה לגובה קומתם של התיירים העומדים למרגלותיהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר